Menu

Sieci cieplne i węzły cieplne

Projekt, wykonawstwo, modernizacja sieci cieplnych i węzłów cieplnych

Kelvin TERNO specjalizuje się w realizacji usług związanych z wdrażaniem technologii i systemów ciepłowniczych. Projektujemy, wykonujemy i modernizujemy:

 • sieci cieplne podziemne i naziemne
 • obiekty związane z sieciami cieplnymi: komory, studnie, kanały przełazowe wraz z kompletnym wyposażeniem

W zakresie węzłów cieplnych oferujemy usługi:

 • sprzedaży i montażu kompaktowych węzłów cieplnych jedno i wielofunkcyjnych 
 • doradztwa technicznego
 • projektowania, wykonania i uruchamiania węzłów
 • projektowania, montażu i uruchamiania instalacji automatyki i monitoringu węzłów ciepłowniczych
 • serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji: od projektowania, doradztwa, poprzez weryfikację, dobór materiałów, wykonawstwo, nadzór autorski i specjalistyczny oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, a budowy realizujemy zgodnie z zaleceniami FIDIC oraz stosując standardy PN-EN ISO 14001:2005 i BS OHSAS 18001:2007. Nasze realizacje wykonujemy kompleksowo z przekazaniem terenu przywróconego do stanu pierwotnego.

W trakcie realizowanych robót wykorzystujemy m.in. metody:

 • przewiertu sterowanego 
 • przecisku / przepychu
 • wcinki na gorąco, czyli przyłączenia odcinka sieci do magistrali na pracującym ciepłociągu
 • podgrzewu wstępnego

Oferta szczegółowa:

Wykonawstwo sieci cieplnych:

 • sieci preizolowane we wszystkich dostępnych w Polsce technologiach*

 • systemy rur stalowych w płaszczu stalowym do przesyłu pary (do 400°C) i czynników niebezpiecznych**

 • magistrale napowietrzne z rur stalowych i preizolowanych

 • wykonywanie schematów montażowych i alarmowych

 • wykonywanie przecisków

 • metoda wcinki na gorąco

Projektowanie i doradztwo w zakresie sieci cieplnych

 • modelowanie systemu ciepłowniczego

 • optymalizacja i weryfikacja projektów

 • nadzór autorski i specjalistyczny nad wykonaniem montażu systemu

 

Montaż kompaktowych węzłów cieplnych

Szkolenia projektantów w systemie rur preizolowanych

Badania reflektometryczne sieci cieplnych

Systemy rur preizolowanych 

przeznaczone są do transportu i dystrybucji ciepłej wody dla potrzeb ciepłownictwa oraz ciepłej wody użytkowej o temperaturze ciągłej czynnika 145°C. Izolację termiczną stanowi pianka poliuretanowa wypełniająca przestrzeń pomiędzy rurą przewodową stalową lub polietylenową PEX a płaszczem osłonowym wykonanym z HDPE dla sieci podziemnych lub z blachy SPIRO dla sieci napowietrznych. Systemy preizolowane obejmują szeroki zakres średnic od DN25 do DN1200, duży wybór standardowych kształtek oraz muf połączeniowych, wariant jedno i dwururowy. Wszystkie elementy posiadają zabudowane przewody czujnikowe systemu alarmowego, który jest w stanie wykryć i zlokalizować wszelkie awarie mogące pojawić się w sieci ciepłowniczej.

System rurociągów w płaszczu stalowym

producenta FW-FERNWÄRME-TECHNIK GmbH jest kompletnym rozwiązaniem technologicznym o wysokiej niezawodności, długiej żywotności i minimalnych stratach ciepła.

Medium:

 • Para
 • Woda gorąca
 • Płyny agresywne, niebezpieczne i toksyczne

Na potrzeby:

 • energetyki
 • ciepłownictwa
 • przemysłu chemicznego i petrochemicznego

Izolację termiczną stanowi warstwa wełny mineralnej i próżnia wytworzona w przestrzeni między dwiema rurami stalowymi - przewodową i osłonową. Konstrukcja taka zapewnia bardzo niskie straty ciepła przy przesyle czynnika o temperaturze do 400°C. System obejmuje średnice od DN25 do DN1000, a rozwiązania techniczne dostosowywane są indywidualnie dla poszczególnych projektów.