Menu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Kelvin Spółka z o.o. określa zasady, cele, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych, jak również zakres zbieranych danych. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią polityki. Wchodząc na stronę kelvin.pl lub korzystając z niej i przekazując dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

 

1. Zasady ochrony danych osobowych

1.1 Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Kelvin Spółka z o.o. dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

1.2 Administratorem danych osobowych jest Kelvin Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Sobieskiego 413.

1.3 Wszystkie dane osobowe powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE (dalej: RODO).

1.4 Kelvin Spółka z o.o. przyjął i realizuje wewnętrzną Politykę ochrony danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO.

1.5 W przypadku zaistnienia potrzeby przekazania danych osobowych do państw znajdujących się  poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwa trzecie”), przed przekazaniem danych użytkownika Kelvin Spółka z o.o. upewni się, że odbiorca danych zapewni odpowiednią ochronę praw użytkownika oraz odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, to znaczy spełniający wymogi wynikające z prawa Unii Europejskiej.

 

2. Procedury bezpieczeństwa i przechowywania informacji

2.1 Kelvin Spółka z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

2.2 Kelvin Spółka z o.o. dba, aby gromadzone dane osobowe były:

 • poprawne, dokładne, aktualne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 • przetwarzane z zachowaniem praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;

 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 • adekwatne i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych;

 • przechowywane bezpiecznie i nie dłużej niż to konieczne;

 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

3. Cele i okres wykorzystywania danych osobowych:

3.1 Dane osobowe będą zbierane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do:

 • komunikacji zwrotnej na pytania wygenerowane przez formularze;

 • realizacji oraz optymalizacji projektów/usług oraz zamówień;

 • technicznej, związanej z administracją serwerami;

 • marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;

 • wybrane przez użytkownika kanały informacyjne (np. newsletter);

 • prowadzenia procesów rekrutacji;

Jednocześnie informujemy, że komunikacja z poszczególnym użytkownikiem będzie zawężona do indywidualnych zgód użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Ponadto niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

3.2 Powierzone dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po tym okresie dane będą usuwane.

 

4. Pozyskiwanie danych

4.1 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

• formularze uzupełniane online - informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie, służącym m. in. do celów kontaktowych, zgłoszenia zapytań, wyrażenia uwag, zapisania się na webinary, warsztaty, konferencje, zgłoszenia awarii sprzętu, zapytań o wycenę, zapis na newsletter;

• kontakt bezpośredni - na stronie internetowej znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, pod którymi można się kontaktować z Kelvin Spółka z o.o.;

 

5. Pliki cookies

5.1 Podczas korzystania z zasobów strony kelvin.pl - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików "cookies", tzn. niewielkich plików zapisywanych na komputerze użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach, w celi dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies w następujący sposób:

Google Chrome: Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia, następnie Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy nacisnąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • Usuwanie plików Cookie,

 • Domyślne blokowanie plików Cookie,

 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,

 • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

 • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0: Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox: Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera: Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari: W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”.

5.2 Portal kelvin.pl wykorzystuje pliki cookie, które pozwalają na:

 • dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie,

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach,

 • wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,

 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,

 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz Kelvin Spółka z o.o.

 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej (remarketing)

 • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji

 

6. Prawa przysługujące użytkownikowi

6.1 Kelvin Spółka z o.o. uwzględnia przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, zawartych w zbiorach danych, w szczególności prawo do żądania od administratora danych ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

6.2 Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego  przetwarzania w celach marketingowych dotyczących go danych osobowych.

6.3 Użytkownik korzysta ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do administratora danych pisma, w którym zostaną przedstawione żądania Użytkownika.

6.4 Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące go, które dostarczył administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Kelvin Spółka z o.o.

6.5 Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji. Na wniosek użytkownika, którego dane dotyczą, administrator danych jest zobowiązany w terminie 30 dni udzielić odpowiedzi zawierającej wymagane informacje.

6.6. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, które dostarczył administratorowi.

7. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

 

Użytkownik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych przez Kelvin Spółka z o.o., zapraszamy do kontaktu z naszym Administratorem Systemów Informatycznych:

Adres e-mail: kelvin@kelvin.pl

Adres pocztowy:

Administrator Systemów Informatycznych

Kelvin Spółka z o.o.

ul. Sobieskiego 413

43-300 Bielsko-Biała