Menu

Automatyka przemysłowa

Kompleksowa realizacja systemów automatyki "od projektu do efektu": dobór urządzeń, projektowanie, prefabrykacja szaf sterowniczych, montaż i okablowanie, programowanie i uruchomienie, instrukcja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Dział Automatyki KELVIN TERNO zajmuje się kompleksową automatyzacją procesów technologicznych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonywaniem układów wizualizacji i integracją systemów automatyki. W szczególności specjalizujemy się w:

 • automatyzacji central wentylacyjnych,
 • automatyzacji węzłów ciepłowniczych,
 • automatyzacji wież chłodniczych,
 • automatyzacji systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • automatyzacji chłodzenia technologicznego,
 • automatyzacji systemów monitorowania i gospodarki energetycznej budynków BEMS,
 • automatyzacji modułów i urządzeń stosowanych do chłodzenia w różnych gałęziach przemysłu,
 • systemach monitoringu mediów (ciepło, chłód, woda, prąd, gaz).

Nasze instalacje wyposażone są w kompleksowe systemy bezobsługowej regulacji. Układy automatyzacji wykorzystują w pełni potencjał i możliwości techniczne urządzeń, które kontrolują. Jednocześnie stosowana przez nas technologia automatycznej regulacji umożliwia bezkolizyjne obejmowanie nadzorem nowych urządzeń – dodatkowych obiektów, linii produkcyjnych itd.

Tworzymy zarówno proste systemy kontroli, jak i również centralne systemy nadzoru zakładów, wyposażone w dyspozytornie.

Wykonywane przez naszą firmę systemy sterowania dopasowujemy do indywidualnych, zróżnicowanych potrzeb Klienta, zarówno pod kątem rozwiązań technicznych, jak i ceny. Zawsze zachowujemy optymalną relację pomiędzy jakością i funkcjonalnością a ceną, dostarczając rozwiązania, które wpisują się w najbardziej aktualne trendy w technice związanej z branżą automatyki systemów HVAC.

Oferta szczegółowa automatyki procesów przemysłowych dla systemów HVAC

Projektowanie systemów automatyki obejmujące:

 • konfigurację systemu
 • opis funkcjonalny systemu
 • sekwencje regulacji
 • schematy regulacyjne
 • zestawienie punktów automatyki
 • zestawienie urządzeń automatyki
 • instrukcje obsługi
 • dokumentację powykonawczą

 

Projekty elektryczne szaf sterowniczych, obejmujące:

 • rozmieszczenie elementów w szafach automatyki
 • schematy połączeń elektrycznych w szafach automatyki
 • listy materiałowe
 • wykaz listew zaciskowych

 

Projekty tras kablowych oraz okablowania siłowego i sterowniczego w zakresie przedmiotu oferty;

Dostawa urządzeń automatyki do instalacji wentylacji, klimatyzacji i grzewczych;

Wykonanie i dostawa szaf sterowniczo-zasilających automatyki;

Oprogramowanie sterowników swobodnie programowalnych.

Uruchomienie instalacji na obiekcie, obejmujące:

 • sprawdzenie połączeń elementów automatyki na obiekcie i w szafach sterowniczych;
 • testy funkcjonalne automatyki i oprogramowania;
 • ustawienie parametrów regulacyjnych.

Wykonanie układu wizualizacji (monitoringu) pracy różnych urządzeń.

Szkolenie oraz nadzór gwarancyjny i pogwarancyjny nad systemem.