Menu

Modelowanie systemów ciepłowniczych

KELVIN IT oferuje usługę analizy systemu ciepłowniczego z zastosowaniem oprogramowania TERMIS.

Zakres usługi obejmuje:

 1. Modelowanie systemu ciepłowniczego.

 2. Kalibracja modelu do warunków rzeczywistych.

 3. Analizy modelu systemu ciepłowniczego pod względem hydraulicznym, termodynamicznym i ekonomicznym:
  • zaplanowanie scenariusza symulacji
  • przeprowadzenie symulacji statycznych lub dynamicznych
  • opracowanie i prezentacje wniosków
 4. Przygotowanie i obsługa modelu przy pracy w trybie czasu rzeczywistego:
  • konfiguracja interfejsu do współpracy ze SCADA
  • przygotowanie prognozy obciążenia
  • analiza wyników i kontrola pracy systemu
 5. Przygotowanie i optymalizacja pracy sieci:
  • optymalizacja temperatury zasilania
  • optymalizacja pracy pomp
 6. Szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania.

Więcej informacji o oprogramowaniu dla ciepłownictwa Termis znajdą Państwo na stronie oddziału Kelvin IT